Fitopatoloji XVII. yüzyılda Botaniğin bir kolu olarak “Patoloji” adıyla Avrupa’da ortaya çıkmış, sonradan “Fitopatoloji” şekline dönüşmüştür. Fitopatoloji Hastalık bilimi (Phytopathology), bitki hastalıkları bilimi olup Phytos=bitki, Pathology=hastalık bilimi kelimelerinden oluşmaktadır. Fitopatoloji yalnız büyümekte ve gelişmekte olan bitkilerin sağlığının bozulması ile değil, aynı zamanda bitkilerin ve bunların ürünlerinin saklanması, ambalajlanması ya da ulaşımı sırasında gösterdikleri bozuklukları da inceler.

Çok geniş kapsamlı bir bilim dalı olan Fitopatoloji, mikoloji, bakteriyoloji, vi­roloji, herboloji, botanik, bitki anatomisi ve fizyolojisi, genetik, biyokimya, bahçe ve tarla bitkileri yetiştiriciliği, toprak bilimi, bitki besleme, meteoroloji, moleküler biyoloji, genetik mühendisliği, tarımsal mekanizasyon ve daha birçok bilim dalının temel bilgilerini kombine ederek kullanan bir bilim dalıdır.

  • Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve cansız etkenlerin neler olduğunu,
  • Hastalık etmenlerinin bitkilerde meydana getirdiği belirtileri,
  • Bunların bitkide hastalık oluşturma mekanizmalarını,
  • Hastalıktan korunma ile ilgili metotlar ve üründeki zararı azaltma konuları üzerindeki çalışmaları içerir.

citrus-black-spot

Bitki hastalıkları konusunda bizlerin bilgisinin artmasını sağlayan bu bilim dalı aynı zamanda bitki hastalıklarından korunma ile ilgili materyal, ekipman ve metot gelişimi konusundaki çalışmaları da içermektedir. Bitki hastalıklarından korunulmadığı ve bunlar kontrol edilmediği zaman ürün miktar ve kalitesinde azalma meydana gelmekte ve dolayısıyla ürün fiyatlarında da artış sözkonusu olmaktadır, Bunun yanı sıra bazı bitki hastalıkları hassas olan bitki türlerinin yok olmasına ne­den olarak çevremizdeki peyzajı olumsuz yönde etkileyebilmektedir, Bitki hastalıklarından korunulduğu takdirde ürün kalitesi ve verim artmaktadır, Bugün dün­ya nüfusunun büyük bir kısmı yetersiz beslenmekte ve açlık sınırında yaşamakta­dır, Artan dünya nüfusu ve azalan kaynaklar dikkate alındığında ürün kaybını azaltmak, ürün kalitesini arttırmak ve çevremizi korumak açısından fitopatolojinin önemi artmaktadır,

Bitkilerde hastalığa neden olan etkenler insan ve hayvanlardaki hastalık neden­lerine oldukça benzerdir, Bu etkenler virüs, viroid, bakteri, molliküt (fitoplazma, spiroplazma), protozoa, fungus gibi mikroorganizmalar ile parazitik bitkiler ve be­sin maddesi, ışık, nem, sıcaklık azlığı veya çokluğu, toprakta veya havada toksik kimyasalların bulunması gibi çevresel faktörlerdir, Bunların yanı sıra bitkiler diğer istenmeyen bitkiler (yabancı otlar) ile rekabet etme durumundadırlar, Böcekler, in­sanlar ve diğer hayvanlar da bitkilerde zarar oluşturmaktadır, Ancak bunlar fitopatolojinin konusu değildir, Fitopatoloji 4 bilim dalından meydana gelmektedir, Bun­lar;  Mikoloji, Bakteriyoloji, Viroloji ve Herbololojidir.

Fitopatolojinin görevi bitki hastalıklarını, bunların sebeplerini, korunma ve mücadele yollarını araştırmaktadır, Elde edilen pratik bilgilerin üretim sahasına ulaştırılarak tarım ürünlerinin ve bitkilerin sağlam kalmasını sağlamak fitopatolo­jinin amacıdır.

 

Bize ulaşın

Tavsiyeleriniz, hatalarımız, beğenileriniz, şikayetleriniz, teşekkürleriniz, sorularınız kısacası her şey için biz burdayız...

Aramak istediğiniz kelimeyi yazıp "enter" tuşuna basın

Yazılarımızdan haberdar olmak için
Abone olmak istermisin ?

Kaliteli yazılarımız ve fotoğraflarımızdan ilk sizin haberiniz olsun !

Bitki koruma ailesine katıldığınız için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti sanırım :(